Pestovateľská pálenica v Nových Zámkoch
Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky
Pon-Sob: Prevádzka podľa potreby

Pozývame všetkých pestovateľov ovocia, ktorí už majú pripravený kvas na destiláciu, aby prišli a nechali si svoj kvas vypáliť do 31.3.2023

Od 1.4.2023 nadobúda účinnosť novela Zákona o spotrebnej dani z liehu, ktorá zvyšuje spotrebnú daň z liehu na 7,02€/ lá.

Preto neváhajte a objednajte sa čo najskôr.

Tel: +421 948 073109