Pestovateľská pálenica v Nových Zámkoch
Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky
Pon-Sob: Prevádzka podľa potreby
       Technológia našej pálenice a spĺňa najprísnejšie podmienky SR a EÚ a je najvyššej kvality. Odpadá aj náročná manipulácia s kvasom, nakoľko používame podtlakvé nasávanie kvasu, ktoré umožní nasávanie kvasu priamo do destilačného kotla.
Našim zákazníkom venujeme zdarma odborné poradenstvo k správnej príprave kvasov, meranie zostatkového cukru v kvase (stupeň prekvasenia kvasu – optickým refraktomerom) a na základe toho určenie správneho termínu pálenia, riedenie destilátov podľa požiadaviek zákazníkov najvhodnejšou – demineralizovanou vodou, uskladnenie založeného kvasu dohliadnutie na správny priebeh kvasenia.
Svojou odbornosťou garantujeme pestovateľom radosť z výsledkov ich snaženia preto im umožňujeme prítomnosť počas celého výrobného procesu, mohli sledovať ako sa ich nazbieraného ovocia rodí nápoj, ktorý budú hrdí a ktorým potešia hrdlo každého labužníka.

Cenník služieb nájdete TU

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,4 Euro/la); pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80 Euro/la).

Podľa zákona 279/2008 účinného od 1.9.2008 už nemusí byť ovocie, z ktorého sa vyrába lieh v pestovateľskej pálenici, dopestované vlastnou pestovateľskou činnosťou, t.j. je možné vyrábať lieh aj zo zakúpeného, darovaného,... ovocia, kvasu.
Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.
Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

  • Pri pálení Vášho destilátu môžete byť prítomný, kde Vám poskytneme príjemné posedenie .
  • Na základe prinesenej vzorky kvasu ku nám do pálenice, Vám vieme povedať, či je kvas už vhodný na pálenie a zároveň určiť termín pálenia.
  • Drvenie ovocia (jablká, hrušky)
  • Založenie kvasu
  • Riedenie vyrobeného destilátu
  • Odborné poradenstvo na prípravu kvasu podľa technického postupu a sledovanie kvasenia
  • Sprostredkovanie ovocia na kvas a následné založenie do sudov
Využite naše skúsenosti
pri príprave Vášho kvasu.