Pestovateľská pálenica v Nových Zámkoch
Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky
Pon-Sob: Prevádzka podľa potreby

Destilácia

 

Kalkulácia služieb sezóna 2020/2021

Základná cena za destiláciu:

Cena za destiláciu 1 litra 50% destilátu je stanovená na 5,00 €

skladá sa z :

Spotrebná daň za 1 liter  2,70 €
Cena destilácie za 1 liter  2,30 €
Spolu  5,00 €

Spotrebná daň z liehu je v zmysle zákona znížená na sumu 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,00 litrov absolutu na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1.7. – 30.6.). Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za liter l. a.

Cena destilácie zahŕňa :

  • použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie
  • prácu obsluhy zariadenia
  • likvidáciu výpalkov
  • režijné náklady prevádzkovateľa
  • stabilizácia a dokvasenie kvasu v priestoroch pálenice  2  týždne
  • PET nádoba na destilát 10 lit resp. 5 lit
  • riedenie destilátu demineralizovanou vodou

Poplatok za nevydarenú destiláciu z dôvodu nekvalitného kvasu:  12,-€

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

Náklady na plyn za kotol do 300l
Náklady na plyn za kotol do 600l

 

 

15,00 €
25,00 €

 

 

viac kvasu – lacnejší alkohol

 

 

Mletie ovocia svojpomocne   3,00 €   za 1 hodinu
Kvasenie v priestoroch pálenice   0,60 €   za 100 litrov v dobe nad 2  týždne
Zapožičanie sudu   0,20 + 10,00 €   za sud na týždeň + vratná záloha

 

Cena za služby a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.Výpočet nákladov si môžete skontrolovať na www.palenicanz.sk v menu Tabuľka riedenia destilátu