Pestovateľská pálenica v Nových Zámkoch
Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky
Pon-Sob: Prevádzka podľa potreby

Destilácia

                 Cenová ponuka

Základná cena za destiláciu:

Cena za destiláciu 1 litra 50% destilátu je stanovená na 4,80 €

skladá sa z :

Spotrebná daň za 1 liter

2,70 €

Cena destilácie za 1 liter

2,10 €

Spolu

4,80 €

Spotrebná daň z liehu je v zmysle zákona znížená na sumu 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,00 litrov absolutu na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1.7. – 30.6.). Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za liter l. a.

Cena destilácie zahŕňa použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie, prácu obsluhy zariadenia, likvidáciu výpalkov, režijné náklady prevádzkovateľa. V cene destilácie nie sú zahrnuté náklady na vykurovacie palivo.

Poplatok za nevydarenú destiláciu z dôvodu nekvalitného kvasu: 12,-€

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Náklady na plyn za 1 kotol

10,00 €

viac kvasu – lacnejší alkohol

PET Nádoba na destiát 10 lit

PET Nádoba na destilát 5 lit

0,80 €                

0,60 €

za 1 kus

za 1 kus

Riedenie demin.vodou

0,30 €

za 1 liter demineralizovanej vody

Mletie ovocia svojpomocne

3,00 €

za 1 hodinu

 

 

 

 

 

 

Cena za služby a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.Výpočet nákladov si môžete skontrolovať na www.palenicanz.sk v menu Tabuľka riedenia destilátu