Pestovateľská pálenica v Nových Zámkoch
Komárňanská cesta 19, 940 01 Nové Zámky
Pon-Sob: Prevádzka podľa potreby

       Technológia našej pálenice a spĺňa najprísnejšie podmienky SR a EÚ a je najvyššej kvality. Odpadá aj náročná manipulácia s kvasom, nakoľko používame podtlakvé nasávanie kvasu, ktoré umožní nasávanie kvasu priamo do destilačného kotla.

Našim zákazníkom venujeme zdarma odborné poradenstvo k správnej príprave kvasov, meranie zostatkového cukru v kvase (stupeň prekvasenia kvasu – optickým refraktomerom) a na základe toho určenie správneho termínu pálenia, riedenie destilátov podľa požiadaviek zákazníkov najvhodnejšou – demineralizovanou vodou, uskladnenie založeného kvasu dohliadnutie na správny priebeh kvasenia.

Svojou odbornosťou garantujeme pestovateľom radosť z výsledkov ich snaženia preto im umožňujeme prítomnosť počas celého výrobného procesu, mohli sledovať ako sa ich nazbieraného ovocia rodí nápoj, ktorý budú hrdí a ktorým potešia hrdlo každého labužníka.

 

Cenník služieb nájdete TU

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,4 Euro/la); pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80 Euro/la). 
  
   Podľa zákona 279/2008 účinného od 1.9.2008 už nemusí byť ovocie, z ktorého sa vyrába lieh v pestovateľskej pálenici, dopestované vlastnou pestovateľskou činnosťou, t.j. je možné vyrábať lieh aj zo zakúpeného, darovaného,... ovocia, kvasu. 
   Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. 
   Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu. 

 • Pri pálení Vášho destilátu môžete byť prítomný, kde Vám poskytneme príjemné posedenie .
 • Na základe prinesenej vzorky kvasu ku nám do pálenice, Vám vieme povedať, či je kvas už vhodný na pálenie a zároveň určiť termín pálenia.
 • Drvenie ovocia (jablká, hrušky)
 • Založenie kvasu
 • Zapožičanie sudov na kvas v objemoch 120, 150 litrov
 • Riedenie vyrobeného destilátu
 • Odborné poradenstvo na prípravu kvasu podľa technického postupu a sledovanie kvasenia
 • Sprostredkovanie ovocia na kvas a následné založenie do sudov
 • Ultrazvuk: “Stárenie” destilátu ultrazvukom je proces, ktorý zjemní čerstvo vypálený destilát, odbúra v ňom nežiadúce chute a zostárne ho až o 5 rokov, t. j. pijete päťročnú pálenku
  •   Predpokladaný výsledok ultrazvuku závisí od kvality vášho kvasu.

 

Využite naše skúsenosti
pri príprave Vášho kvasu.

Centrum preferencií ochrany osobných údajov GDPR

Štatistické

Vlastníci webových stránok používajú na zlepšenie funkčnosti svojich stránok údaje zhromaždené službou Google Analytics.

_ga, _gat, _git

Advertising

Analytics

Other