Výpočet riedenia destilátu

Destilát ( liehomer kalibrovaný pri 20° C )
nameraná koncentrácia destilátu:
v % hmot. vo vode
množstvo destilátu
v litroch
teplota destilátu pri meraní
v °C
požadované % destilátu v %
Demineralizovaná voda
destilát doriediť
v litroch
celkové množstvo riedeného destilátu
v litroch
Výsledný destilát:
% destilátu pri teplote 20 °C
v %
množstvo destilátu (100%)
v litroch á
výsledné množstvo destilátu po zohľadnení objemovej kontrakcie
v litroch
Detilát v % alkoholu
v %

Postup:

1. Zadejte požadované hodnoty :
      · nameranú % koncentráciu destilátu
      · množstvo destilátu
      · teplotu meraného destilátu
      · požadovanú % koncentráciu destilátu
2. Stlačte tlačítko VYPOČÍTAŤ
3. Stlačte tlačítko VYNULOVAŤ pre opakovaný výpočet
4. Výpočet je iba ilustračný, hodnoty je nutné overiť nezávislým postupom

Výpočet ceny:
Spotrebná daň ( 5,4 €/ l á )
v €  
Prevádzková réžia (4,2 €/ l á )
v €
Spotreba plynu ( 16 m3 )
v €
Spotreba demin. vody
v €
Cena spolu
v €
© IMD - palenicauyvar@gmail.com